O nás

Organizace Na louce, z.s., je právnickou osobou, založenou v souladu s občanským zákoníkem. Jsme samosprávná, dobrovolná, nepolitická a NEZISKOVÁ organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu.

Našim posláním je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávacích, volnočasových, pohybových a společenských aktivit, pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální nejen pomocí zooterapie.

K plnění poslání dochází prostřednictvím:

  • provozu rodinného centra Kolibřík jako prostoru vzájemného setkávání
  • poskytování poradenských a konzultačních činností v oblastech potřeb rodiny
  • pořádáním vzdělávacích programů, kulturních, společenských, volnočasových a pohybových aktivit vedoucích k posilování rodinných vztahů
  • provozu terapie hrou a zooterapie za účelem zlepšování psychického, fyzického a sociálního stavu
  • podpory léčby konkrétních zdravotních problémů
  • návštěvy zooterapeutů v ústavech, školách, domovech důchodců, v rodinách s handicapovaným členem, ...
  • rozvoje citových, rozumových a pohybových schopností
  • spoluprací s jinými subjekty
  • vzdělávání svých členů

Profil organizace

Organizaci Na louce jsme založili v roce 2003 a ze začátku se svou činností věnovali zooterapii, která byla provozována v podobě canisterapie. V roce 2020 se tato činnost rozšířila i na filinoterapii. 

Od počátku existence jsme se také angažovali v organizování kulturních, preventivních a prorodině orientovaných akcí a soutěží pro děti ve školách, školkách a v okolní přírodě. Šlo převážně o okruh přátel a známých, vše na dobrovolnické bázi. Tato doplňková činnost se ale více a více rozrůstala i na širší veřejnost, tak jsme v roce 2005 zahájili činnost Mateřského centra Kolibřík a v následujícím roce zřídili také Laktační poradnu. 

Činnost v oblasti prorodinných aktivit se stále více rozšiřovala a postupně zahrnovala nejen rodiče na mateřské dovolené, ale i širokou veřejnost. Z toho důvodu jsme v roce 2013 změnili profil mateřského centra a přešli na nový název Rodinné centrum Kolibřík. 

Postupně během let se ze zooterapie stala činností vedlejší a doplňkovou a její místo zaujmuli prorodinné a preventivní aktivity.