Spolek Na louce, z.s. - nezisková organizace realizující 3 velké projekty - Rodinné centrum Kolibřík, Terapii hrou a zooterapii. 

Jsme je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

Naším účelem je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj společnosti různými formami podpory dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím vzdělávacích, společenských, volnočasových a sportovních aktivit a pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální nejen pomocí zooterapie.